Bikupa vid Engelska kyrkan - 15 oktober 2017

Några av sponsorerna ska klippa banden och inviga bikupan

Idag invigdes en bikupa på kyrkogården intill Engelska kyrkan i Diplomatstaden. Det är U&We:s projekt Bin i Stan som ställer ut kupan. Skötseln sker genom samarbete med Stockholms Biodlarförening. Denna bikupa är det första konkreta steget mot den djärva visionen att göra hela Djurgården och Nationalstadsparken till en bivänlig park. En vision som initierats framför allt av Sharon Cairns, hustru till brittiska ambassadören. Djurgården, som ju också kallas Ekoparken, har starka miljömål för skötsel och underhåll. Nu tillförs ytterligare ett mål, nämligen att vara ett föredöme när det gäller att satsa på biologisk mångfald och att vara en park där pollinerande insekter trivs.

Invigningen som ägde rum efter söndagens gudstjänst var välbesökt och samlade kyrkobesökare och andra inbjudna. Bikupan har finansierats genom donationer från en rad personer och organisationer, bl a Eva och Salvatore Grimaldi, Denise och Stefan Persson, Brittiska ambasaden, Engelska kyrkan, International Women’s Club, American Club, Diplomatic Spouses Club, G.A.Design International.

Stort intresse att se vad som händer därinne

Många deltog när bikupans invånare välsignades

Här klipps banden. Vädret var vackert och bina kom ut och undrade vad som pågick


En kommentar

  • Amanda Haworth Viklund skriver:

    Fantastic pictures! It’s such an unusual and smart project and I like the record this provides. Well done!