År 2008 tog Beckers Industrial Coatings, en koncern som levererar industrifärger, det första steget att göra en analys av sitt klimatfotavtryck från fabriken i Märsta. I dag arbetar Beckers systematiskt med att analysera klimatutsläppen från sina sjutton produktionsenheter runt om i världen.

”Fördelarna för oss att studera Beckers klimatpåverkan är att vi får en överblick över vilka som är de största källorna till vår påverkan, så att vi kan vidta effektiva åtgärder för att sätta mål och förbättra oss”, säger Ingela Nordin, hållbarhetschef, på Beckers.

“När vi fortsättningsvis ville påbörja en klimatanalys för hela gruppen med 17 fabriker över hela världen, valde vi att fortsätta samarbetet med U&We och då med det web-baserade verktyget Our Impacts”.

Our Impacts

Our Impacts är ett verktyg för små och stora organisationer som vill mäta sitt klimatfotavtryck och sätta ambitiösa klimatmål. Beckers har med hjälp av Our Impacts decentraliserat datainsamlingen till respektive enhet. Med en enkel knapptryckning får Beckers sedan en övergripande bild av koncernens klimatpåverkan, utsläppskällor och dessas inbördes storlek.

”Den största fördelen är att alla beräkningar sker i programmet och att beräkningsfaktorerna uppdateras kontinuerligt och baseras på GHG-standarden. Jag skulle absolut rekommendera verktyget till andra företag, särskilt för globala företag. Our Impacts ger en gemensam grund och gör det lätt att kunna jämföra olika länder och följa utvecklingen år från år”, säger Ingela Nordin.