Miljödriven affärsutveckling – framgång genom samarbete

Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring. Utvecklingspotentialen är stor, och hela näringen ser vikten av en hållbar utveckling. Bara i Sigtuna omsätter besöksnäringen 22 miljarder och Sigtuna är landets fjärde största hotelldestination. Inom destinationen pågår sedan länge ett aktivt miljöarbete, genom exempelvis Svanenmärkningen. 2010 tog Sigtunas hotell- och konferensanläggningar ytterligare steg mot en hållbar besöksnäring och minskad klimatpåverkan genom att mäta upp sina koldioxidutsläpp, etablera planer för att minska dessa, samt kompensera återstående utsläpp genom projekt i utvecklingsländer.

Under 2011 inledde Destination Sigtuna ett arbete med Tällberg Forum som höll sitt stora möte i Sigtuna i månadsskiftet juni/juli på temat ”How on earth can we live together?” Tällberg Forum har arrangerats sedan 2005 och samlar flera hundra personer för att diskutera hållbarhet. Dessutom arrangerades för första gången Gröna November då destinationen uppmärksammade sitt miljöarbete lite extra. Som en del av Gröna November planterar de 1000 träd i Moçambique och Uganda. Några exempel på miljöarbete som lyfts fram:

  • Återvinner mat och omvandlar till energi”, Sigtunahöjden Hotell & Konferens
  • Subventionerar våra medarbetares kollektiva resor”, Arlanda Airport Conference
  • Sorterar vårt avfall i 17 olika fraktioner”, Radisson Blu Arlandia Hotel
  • Meatfree Thursday’s och Fairtradefika hela veckan”, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens
  • Serverar enbart biodynamiska viner”, Hotell Kristina

Ecologistic Award 2011 tilldelades Destination Sigtuna. I sin motivering skrev juryn ”Årets pristagare uppfyller samtliga kriterier för Ecologistic Award och har i sitt samarbete visat på ett nytänkande inom miljöområdet. Trots att deltagarna i samarbetet är konkurrenter har de, genom sin samverkan, fokuserat på miljöförbättringar och tillsammans nått goda resultat. Vi tror att pristagarnas sätt att arbeta kan inspirera, och spridas, till andra. För helhetstänkande som bryter traditionella mönster.”

Genom sitt systematiska och långsiktiga miljöarbete kan Destination Sigtuna och de deltagande hotell- och konferensanläggningarna profilera sig och nå ut till sina kunder. Att man samarbetar och kommunicerar gemensamt gör dels att miljönyttan blir så mycket större, men också att det blir lättare att nå ut med sitt budskap och därigenom stärka existerande kundrelationer och skapa nya.

Miljödriven affärsutveckling – Grönsamma affärer

På U&We vill vi stödja våra kunder att både göra goda affärer, både ur miljö- och affärsperspektiv. I vårt uppdrag för Destination Sigtuna ser vi ett mycket lyckat exempel på hur detta är möjligt.