Några kundprojekt

C/O City

U&We är sedan september 2012 med i projektet C/O City. I projektet C/O City vill vi lyfta fram värdet av naturen i staden. De ekologiska, sociala och de ekonomiska värdena. […]

Läs mer

Securitas

Securitas är Sveriges ledande säkerhetsföretag med verksamhet i över 50 länder i världen. Securitas arbetar aktivt med att samla in, beräkna och rapportera sin klimatpåverkan. Klimatfotavtrycket och andra aspekter inom […]

Läs mer

Beckers

År 2008 tog Beckers Industrial Coatings, en koncern som levererar industrifärger, det första steget att göra en analys av sitt klimatfotavtryck från fabriken i Märsta. I dag arbetar Beckers systematiskt […]

Läs mer

Arvid Nordquist

Kaffe är en av världens största och viktigaste handelsvaror och beroende på hur kaffet odlas och transporteras kan miljöpåverkan vara väsentlig, bland annat ur klimatsynpunkt. Kaffebönor är också en av […]

Läs mer

Destination Sigtuna

Miljödriven affärsutveckling – framgång genom samarbete Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring. Utvecklingspotentialen är stor, och hela näringen ser vikten av en hållbar utveckling. Bara i Sigtuna omsätter besöksnäringen 22 miljarder […]

Läs mer

Coop

Manetburgare eller miljömärkt fisk? Vilken framtid föredrar du? Numera vet COOP hur man säkrar fiskförsörjningen framåt.

Läs mer

Yoggi yalla! Klimatkompensation från ko till konsument.

U&We genomförde en klimatanalys som omfattar livscykelberäkningar för samtliga Yoggi yalla!-produkter. Beräkningarna gjordes på verklig försäljningsdata kombinerat med faktiska och generiska data samt…

Läs mer