Vi skapar affärsmöjligheter

Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Vi vill vara en katalysator och påskyndare av förändringsprocesser som leder till att företag och organisationer gör goda affärer.

Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Våra kunder ligger alltid steget före och blir förebilder för sina kollegor i sin respektive bransch.

Vi är ett team på 14 konsulter med kompetenser inom miljö, hälsa, etik, socialt ansvar och affärer. Vi har funnits sedan 1995 och har idag kontor i Sverige och Brasilien.

Välkommen till U&We!