Nya insikter skapar positiv förändring

Vi tar fram strategier och skapar positiva förändringar som utnyttjar kraften i ansvarsfrågor kring hållbar utveckling tillsammans med dig som kund. Målsättningen är att skapa goda affärer, engagerade anställda och en framgångsrik verksamhet.

Vårt synsätt att det inte finns anledning att vänta på att all kunskap och alla lösningar ska finnas till hands innan ett förändringsarbete kan börja. Det kan istället med fördel ske en växelverkan mellan kunskap och förändringsarbete som en kontinuerlig process. Vi erbjuder nya insikter och en tydlig strategi för att bana väg för nya handlingar inom företaget.

Konkret innebär det att vi först bygger kunskap, sedan utvecklar strategier tillsammans med dig som kund för att successivt bistå i att skapa handlingsplaner för företaget. Strategierna syftar till att utnyttja kraften i ansvarsfrågor kring miljö och CSR.

Kontaktperson: Anna, Göran & Jens