Ökad kunskap en del i lösningen

Kunskap är en nyckel för att minska våra fotavtryck på moder jord. Behovet för företag och offentliga institutioner att utveckla kunskap om klimatförändringar, ekosystem, resiliens, vattenanvändning, hälsoaspekter och sociala aspekter blir allt mer uppenbar.

Vetenskapen har börjat definiera de gränser för hur mycket vi kan utsätta jordens olika system för. Inom flera områden har vi redan överskridit de säkra gränserna. Kunskap inom dessa områden är nödvändig både med tanke på risker och nya affärsmöjligheter.

U&We erbjuder företagsanpassade kurser inom t ex hållbarhet, grundläggande ekologi, ekosystemtjänster, klimatförändringar, etik och socialt ansvar men också mer specifika utbildningar t.ex. Beyond the Line.

Kontaktperson: Karin och Ellinor