Kaffe är en av världens största och viktigaste handelsvaror och beroende på hur kaffet odlas och transporteras kan miljöpåverkan vara väsentlig, bland annat ur klimatsynpunkt. Kaffebönor är också en av de grödor som kan komma att drabbas hårt av pågående klimatförändringar. Vissa delar av industrin har nu insett att klimatfrågan kan vara en ödesfråga och jobbar aktivt för att dels minimera kaffesektorns påverkan, dels anpassa odlingarna för de förändringar som väntas.

Ur ett internationellt perspektiv är kaffekonsumtionen i Sverige mycket hög. Genom en konsumtion på cirka 10 kg kaffe per person och år genererar en genomsnittlig svensk cirka 30 kilo växthusgaser. Arvid Nordquist har länge jobbat målmedvetet med sin miljöpåverkan och var tidigt ute med att miljöcertifiera sig. När det gäller klimatfrågan har man valt att ge den högsta prioritet. Till exempel sk alla varumärken som Arvid Nordquist äger klimatberäknas, deklareras och klimatkompenseras. Detta gäller bland annat Arvid Nordquists viner och olivoljor, men framför allt för Classic som är företagets varumärke för kaffe och som nu klimatkompenseras genom omfattande trädplantering i Nicaragua. Klimatkompensationen utgår från beräkningar där U&We studerat klimatpåverkan i hela produktionskedjan från odling till butikshylla.

Klimatkompensationrojektet är certifierat enligt Plan Vivo.

Classic kaffe är därmed det första dagligvarumärket i Sverige, och enda kaffemärket, som fullt ut klimatkompenserar. Detta kommunicerar Arvid Nordquist mycket aktivt i en av de största kampanjerna i företagets historia.

U&We har varit leverantör av klimatberäkningar, klimatkompensation och utbildning av säljare och agerar även bollplank när det gäller kommunikation. Allt det här gör Arvid Nordquist för man tror på att det ger affärsnytta. Erica Bertilsson som är marknadschef för Classic säger: ”Klimatkompensation fungerar som en katalysator för ökad miljömedvetenhet hos oss och andra företag som kompenserar. I och med kompensationen jobbar vi mer systematiskt med miljöförbättringar, både för att vi satt ett pris på utsläppen men också för att vi nu förväntas uppvisa vilka förbättringssteg som företaget tar kontinuerligt.”

Erica och Philippe från Arvid Nordquist (t.v.) på besök hos småbrukaren Ernesto Calderon i Limay. Till höger i bild finns också Kahlil Baker som leder organisationen Taking Root som bedriver klimatkompensationsprojektet.

ZeroMission – Full koll, noll kol

Genom U&We:s helhetslösning för företag med höga ambitioner inom klimatområdet, kan vi ge stöd i hela processen från analys till åtgärder och kompensation. En strategi för att minska fossilbränsleberoendet och utsläpp av växthusgaser arbetas fram, som minskar det ekologiska och klimatmässiga fotavtrycket.

Full koll på klimatkompensationen har vi bland annat genom att organisationerna såsom Taking Root använder sig av senaste tekniken så att kunder med egna ögon kan följa projektens utbredning och trädens tillväxt.