Framgång genom samarbete – att tillsammans göra skillnad!

Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring. Utvecklingspotentialen är stor, och hela näringen ser vikten av en hållbar utveckling. Bara i Sigtuna omsätter besöksnäringen över 20 miljarder och Sigtuna är landets fjärde största hotelldestination med fler än 800 000 hotellövernattningar per år. Inom destinationen pågår sedan länge ett aktivt miljöarbete, genom exempelvis Svanenmärkningen. 2010 tog Sigtunas hotell- och konferensanläggningar ytterligare steg mot en hållbar besöksnäring och minskad klimatpåverkan genom att mäta upp sina koldioxidutsläpp, etablera planer för att minska dessa, samt kompensera återstående utsläpp genom projekt i utvecklingsländer.

Under 2011 inledde Destination Sigtuna ett arbete med Tällberg Forum som höll sitt stora möte i Sigtuna i månadsskiftet juni/juli på temat ”How on earth can we live together?”

Ecologistic Award 2011 tilldelades Destination Sigtuna. I sin motivering skrev juryn ”Årets pristagare uppfyller samtliga kriterier för Ecologistic Award och har i sitt samarbete visat på ett nytänkande inom miljöområdet. Trots att deltagarna i samarbetet är konkurrenter har de, genom sin samverkan, fokuserat på miljöförbättringar och tillsammans nått goda resultat. Vi tror att pristagarnas sätt att arbeta kan inspirera, och spridas, till andra. För helhetstänkande som bryter traditionella mönster.”

Det gemensamma arbetet har accelererat och ett stort antal aktiviteter har genomförts, bland andra:

  • Bikupor och mjödproduktion som kopplar till ekosystemtjänster
  • Laddstolpar som ger nödvändig infrastruktur för gäster med el/hybdridbil
  • Gemensam kompensation genom trädplantering i Malawi, också för extern tvätt
  • Palmoljejakten med seminarium i Almedalen där bland andra Mattias Klum deltog
  • Alla deltagande anläggningar serverar ekologiskt kaffe, mjölk och bananer
  • Blivit listade som en av världens 100 mest hållbara destinationer år 2014
  • Gett ut receptsamling på höna för att uppmärksamma svinnfrågan
  • VD Camilla Zedendahl blev slutnominerad till Hållbart Ledarskap 2015
  • Tre anläggningar har Kravmärkt sig under 2015
  • Gått med i Nollzon, ett initiativ för att driva på införandet av elbilar inom taxinäringen

Sedan 2011 genomförs varje år Gröna November som är en gemensam samling för att lyfta hållbarhetsfrågor. Varje aktör bestämmer själva vad de vill fokusera på och kommunicera kring. Arbetet pågår året runt, men den gråa månaden november är ett bra tillfälle att prata lite extra kring ”gröna” och hållbara frågor.

Läs mer om arbetet på www.hallbardestination.se

Miljödriven affärsutveckling – Grönsamma affärer

På U&We vill vi stödja våra kunder att göra goda affärer, både ur miljö- och affärsperspektiv. I vårt uppdrag för Destination Sigtuna ser vi ett mycket lyckat exempel på hur detta är möjligt.