Hållbara Restauranger – samverkan för en hållbar restaurangnäring

Hållbara Restaurangers vision är att börja påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö & Klimat, Reko, Kommunikation, Ekonomi. Det hela, naturligtvis, med gästen i centrum. Att äta på restaurang ska vara en trevlig upplevelse!

Ett nätverk

Hållbara Restauranger är ett nätverk som i nuläget växer, i Stockholm vidare till Göteborg och planeringen för Malmö är igång. Under utvecklingsfasen deltog på leverantörssidan Saltå Kvarn, Löfbergs Kafferosteriet, Diskteknik, Lantmännen Cerealia samt KRAV. Restauranger som bidrog var Mässrestauranger, Zócalo samt Högskolerestauranger AB och Arlanda Gymnasiet.

Hållbara Restauranger utgör inte en ny märkning eller ett pris, utan är början på en process. Det är ett medvetet erkännande att branschen måste ta ansvar, och att vilja våga leda vägen. I denna process inbegrips också gästen. Förstudien till projektet visade att det finns ett relativt stort gap mellan det restauranger gör och gäster vill ha. En bättre kommunikation av hållbarhetsjobbet är ett av många resultat som detta projekt kommer att resultera i.

Arbetssätt

Under U&We:s ledning har ett antal olika workshops tagits fram och utvecklats inom mat, miljö och människan, ekonomi och märkningar, samt kommunikation. Det hela har lett till att det nu finns en verktygslåda som ger restaurangerna praktisk hjälp för att på enkelt och lönsamt sätt gå mot ökad hållbarhet. ISO 26000 har använts som utgångspunkt för hela samarbetet samt som grund för en checklista för att restaurangerna ska kunna värdera hur långt man har kommit i sin resa mot hållbarhet. Här hittar du Hållbara Restaurangers verktygslåda.

Framtiden

Under 2016 arbetar vi med att ta projektet vidare till många fler restauranger i Stockholm & Göteborg samt till andra städer som Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro… överallt där det finns passionerade restauranger som vill samverka för en hållbar restaurangnäring! Tio restauranger finns det plats för i programomgång tre i Stockholm som startar 18 oktober. I Göteborg är de första tio restaurangerna igång och vi hoppas på minst lika många till med senare i vinter.

Till denna fas har vi fått medel från WWFs Innovativ naturvård och Visita Sverige och söker ytterligare finansiering!

Är du intresserad och vill veta mer?

Ta kontakt med Ellinor Eke, Jens Johansson eller Julia Senninger.

Vi finns också på facebook: Hållbara Restauranger, Twitter: @SustRestaurants & Instagram: sustrestaurants och har en egen hemisda: hållbararestauranger.se. Följ oss gärna.

Hållbarhetsdriven affärsutveckling – Grönsamma affärer

På U&We vill vi stödja våra kunder att göra goda affärer, både ur hållbarhets- och affärsperspektiv. I vår ambition med Hållbara Restauranger ser vi att detta är möjligt. Samarbete och nätverk är det nya svarta!