Dagens citat - 31 mars 2010

”When we examine the iPhone users’ arguments defending the iPhone, it reminds us of the famous Stockholm Syndrome – a term that was invented by psychologists after a hostage drama in Stockholm. Here hostages reacted to the psychological pressure they were experiencing, by defending the people that had held them hostage for 6 day”

(Strand Consultants analys av iPhone användare. I analysen jämfördes iPhone användare med offer som sympatiserar med sina våldsmän.)


5 kommentarer

 • […] This post was mentioned on Twitter by Peter Wrenfelt. Peter Wrenfelt said: New blog post: Dagens citat http://blog.uwab.se/dagens-citat/ […]

 • ”I analysen jämfördes iPhone-användare med offer som sympatiserar med sina våldsmän.” Märkligt?

  Nja, undrar det.
  Är inte iPhoneanvändarnas psykologiska reaktion bara en uppmärksammad spegling av mänsklig, omedveten hjärntvätt? Är vi människor inte hjärntvättade till Normalitet, genom födsel, uppväxt, varande och anammande av i respektive kultur gällande normer, lagar, sociala regler/etiketter och uppfostrande vanor?
  Vill vi inte alla uppfattas som Normala? En kannibal uppfattas i sin kultur som Normal, när han smaskar i sig mänskokött, och som Onormal när han vägrar äta sådan föda, väl? Vi I-världsmänniskor uppfattas som Normala i vår kultur, när vi tillbedjer Mamon, samlar pengar, och som Onormala när vi vägrar agera på så sätt, väl?

  Faktiskt tror jag, att alla människor på jorden är av sin kultur hjärntvättade, och därav så hårt självreglerande, att en utbrytning ur sin kulturs inympade föreställningsvärld är hart när omöjlig – men möjlig, förståss, och förhoppningsvis!

  Undrar om inte hastigheten fram till lösningen av vårt Problem, vår Ödesfråga, till stor del bromsas av vår genomgjutna vilja att i allt uppfattas som Normala… Kanske är det så, men vem vet…

 • Goran Wiklund skriver:

  Som entusiastisk iPhone användare tvingas man med en lätt rodnad på kinderna att erkänna att en del av vad Strand-rapporten säger stämmer. Apple har som inget annat företag lyckats skapa en kultprägel runt sina produkter. Men är inte Apple’s popularitet är en reaktion mot Microsoft, dvs ett David och Goliat-syndrom?
  Att vi människor är kulturellt hjärntvättade går inte att förneka. Normalitetens boja är ju också något som företag använder sig av i sin marknadsföring. Att inte avvika blir då ett sätt motivera köp av en viss produkt. Men framför allt driver ju detta psykologisa behov att produkter köps trots att de inte är utslitna, bara fjolårets modell. Resultatet blir ett förskräckligt resursslöseri. Som tur är börja det dock uppstå en andrahandsmarknad som vi talat om i ett tidigare blogginlägg. Enligt DN bjuds varor för 192 miljarder ut på Blocket

 • Citaten nedan är ur Din text, här ovan: ”Men är inte Apple’s popularitet en reaktion mot Microsoft, dvs ett David och Goliat-syndrom?”

  Säkert är det så.

  ”(…) Normalitetens boja är ju också något som företag använder sig av i sin marknadsföring. Att inte avvika blir då ett sätt motivera köp av en viss produkt.”

  Bojan blir Behovet, det egentliga, omedvetna, alltså… HÄPP! Har aldrig tänkt på det, men så är det säkert. Lysande insikt! Tack!!!

 • Johnc705 skriver:

  1 Program you’r planting of crops to coincide whenever you can log onto your farm to reap them. kdggdaedabke