Johan Solberg

Drivkraft:

Viljan att visa på sambandet mellan hållbarhetsfrågor och goda affärer.

Kunder:

Ståhls Fastigheter, PEAB Drift & Underhåll

Uppdrag och bakgrund:

Jag använder min bakgrund som ekonom, affärsutvecklare och miljökonsult för att bygga hållbara strukturer, vilket innebär strategiarbete, kvalitetssäkring och utbildning. Jag brinner för hållbarhetsfrågorna och i synnerhet att uppnå långsiktiga beteendeförändringar för hela företagets organisation. För att lyckas med detta krävs det struktur, medarbetarbarnas engagemang och ledningens återkoppling. Gillar att använda min nyfikenhet som motor och kunskapsinsamling – hållbarhet är en process inklusive innovation och ständig förbättring som aldrig får ta slut. Jag har alltid varit aktiv inom idrottsvärlden och insett värdet av ett starkt lag. Cyklar så mycket som möjligt (året runt).