Katrin Dahlgren

Drivkraft:

Jag vill vara en aktiv kraft för framtiden. Och hoppas att fler följer efter.

Kunder:

Coop, Saltå Kvarn, Cardiff University, Beckers BIC

Uppdrag och bakgrund:

Jag är en nyfiken undersökande konsult och arbetar bl a med miljö- och hållbarhetsanalyser av olika slag, inklusive klimatberäkningar. Hittar gärna kreativa lösningar och vägar framåt. Jag är statsvetare och har tidigare arbetat dels som handläggare av ekologiska biståndsprojekt och dels med utredningar av offentliga miljösatsningar. Jag är uppvuxen med kretsloppstänket och jag är i mitt rätta element när jag får vara med och ta ansvar för våra hållbarhetsfrågor.