To keep on track

Will soon be translated into English!

Att kontinuerligt följa upp och utvärdera sitt arbete för ökad hållbarhet är avgörande för att veta att man är på väg åt rätt håll. U&We erbjuder flera tjänster och verktyg som kan underlätta det arbetet. Vi skräddarsyr också uppföljningar och utvärderingar efter behov, t.ex. i form av enkät- och intervjuundersökningar.