Hållbarhets-redovisa enklare & bättre med Our Impacts 18 maj

Den 18 maj kl 8.30 -10 bjuder ZeroMission in till frukostseminarium om Our Impacts – ett internationellt ledande verktyg för beräkning av organisationers klimatpåverkan samt insamling av information för hållbarhetsredovisning.

Under seminariet kommer du få en förståelse av hur Our Impacts kan användas för att enkelt samla in, analysera och visualisera klimatpåverkan och andra hållbarhetsaspekter samt lyssna till en av våra kunders egna erfarenheter av att mäta och låta resultatet stötta det bredare hållbarhetsarbetet.

Seminariet vänder sig till dig som önskar effektivare sätt att samla in och analysera data för att driva det interna arbetet eller för extern redovisning, t.ex. inom Global Reporting Initiative, CDP eller EU-direktivet för företagens obligatoriska rapportering om hållbarhet.

Några utgångspunkter:

– Hur kan man arbeta praktiskt med att mäta utsläpp av en verksamhets växthusgaser?

– Hur går beräkningarna till genom Our Impacts och hur kan verktyget möta olika företags specifika behov?

– Hur kan resultatet användas för att driva det strategiska klimat- och hållbarhetsarbetet eller för extern rapportering?

Program 

Johanna Grant, klimatstrateg, ZeroMission

Johanna inleder med att prata om möjligheter för företag och organisationer att mäta hållbarhet. Hur Our Impacts underlättar datainsamling, beräkning, analys och redovisning och hur programmet kan användas av olika typer av företag för att effektivt hantera hållbarhetsdata kommer också att beskrivas.

En av våra kunder bjuds in för att berätta om hur Our Impacts används i deras organisation samt dela med sig av sina erfarenheter och de lärdomar som gjorts.

Vi vill ha din anmälan senast 15 maj. Frukost serveras från kl.08.00. Seminariet är kostnadsfritt, men om platserna är begränsade debiteras frånvaro utan återbud med 250 kr.


Anmäl dig via formuläret:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande (frivilligt)