Hållbarhetsredovisa enklare med Our Impacts. Lär av Securitas! 7 dec

Hur kan man arbeta praktiskt med att mäta utsläpp av en verksamhets växthusgaser? Och hur kan man gå tillväga för att underlätta hållbarhetsredovisningen? Det kommer vi att belysa under en frukost där vi sätter fokus på Our Impacts – ett internationellt ledande verktyg för beräkning av organisationers klimatpåverkan samt insamling av information för hållbarhetsredovisning.

Under seminariet kommer du få en förståelse av hur Our Impacts kan användas för att enkelt samla in, analysera och visualisera klimatpåverkan och andra hållbarhetsaspekter.

Vi bjuder även in Securitas Group CSR Officer, Cecilia Alenius, som kommer att berätta om hur Our Impacts används i deras organisation, inte minst i hållbarhetsredovisningen. Vad är lärdomarna? Hur används resultatet i hållbarhetsredovisningen? Och hur kan det driva på hållbarhetsarbetet?

Seminariet vänder sig till dig som önskar ett effektivare sätt att samla in och analysera data för att driva det interna arbetet eller för extern redovisning, t.ex. inom Global Reporting Initiative, CDP eller EU-direktivet för företagens obligatoriska rapportering om hållbarhet.

Några utgångspunkter:

  • Hur kan man arbeta praktiskt med att mäta utsläpp av en verksamhets växthusgaser?
  • Hur går beräkningarna till genom Our Impacts och hur kan verktyget möta olika företags specifika behov?
  • Hur kan resultatet användas för att driva det strategiska klimat- och hållbarhetsarbetet eller för extern rapportering?
  • Hur kan verktyget samla sociala indikatorer såsom antikorruption, jämställdhet, utbildningstimmar etc.?

Ekologisk frukost serveras från kl.08.00. Seminariet är kostnadsfritt, men då platserna är begränsade debiteras frånvaro utan återbud med 250 kr.

Vi vill ha din anmälan senast 4 december. Maila oss på info@zeromission.se.

Välkommen!


Anmäl dig via formuläret:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande (frivilligt)