Kan stadsnaturen vara nyttig? 5 juli

Våra föräldrar växte upp i en liten värld på en stor planet, nu lever vi i en stor värld på en liten planet. Attraktiva städer är några av de tydligaste uttrycken för detta, befolkningen ökar, kravet på energieffektiva byggnader och transportlösningar, hög konsumtion. Hur ska allt få plats?

Naturen skapar en mängd nyttor, ekosystemtjänster, som kommer oss människor tillgodo. Genom att planera för grönska i staden skapar vi miljöer för återhämtning som minskar sjukfrånvaro och höjer välbefinnande. Träd och grönytor minskar buller, renar luftpartiklar, infiltrerar regnvatten. Naturbaserade lösningar är mångfunktionella, de skapar flera olika nyttor. Men hur beräkna dem? Vi jämför dem med grå motsvarigheter och visar på vilka nyttorna kommer tillgodo. Vi redovisar verktyg och resultat som tagits fram i det VINNOVA-finansierade projektet C/O City.

Verktygen kan användas av planerare, arkitekter och andra samhällsbyggare för att stärka den funktionella grönskan, så att vi låter naturen göra jobbet.

Medverkande är bland annat Johan Solberg & Peter Wrenfelt från U&We. Vi kommer även vara igång via twitter @planetsalong och @uandwe.

All information om seminariet finns i Almedalsprogrammet!

 


Anmäl dig via formuläret:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande (frivilligt)