Science Based Targets och Planetnytta 26 april

Många företag sätter klimatmål. Men är de tillräckliga?

Vid klimatmötet i Paris enades man om att begränsa jordens medeltemperaturökning till under 2°. Det kommer att kräva näringslivets medverkan. Företagen måste själva sätta reduktionsmål som minskar utsläppen i den takt som forskningen visar, så kallade forsknings-baserade mål (Science Based Targets). För att få hjälp att sätta sådana mål har det tagits fram ett antal metoder.

Vid frukostseminariet kommer vi att presentera och diskutera sådana metoder för att sätta bra etappmål på vägen mot fossilfrihet. 

Vi kommer också att sätta ribban ännu högre. Vi menar att det faktiskt inte räcker att bli mindre dålig, att ha mindre miljöpåverkan. Företag måste medverka till att återställa och reparera den åverkan vi gjort på jorden. Det är det vi kallar Planetnytta. Då blir även hållbarhet ett delmål på vägen!


Anmäl dig via formuläret:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande (frivilligt)