Tåget rullar. Dags att hoppa på 26 april

Science Based Targets och Planetnytta

Vid klimatmötet i Paris enades man om att begränsa jordens medeltemperaturökning till väl under 2°. För att klara det krävs näringslivets medverkan. Företagen måste sätta egna reduktionsmål som minskar utsläppen i den takt som är nödvändig enligt forskarna, så kallade forsknings-baserade mål (Science Based Targets). Enkelt uttryckt betyder det att bestämma när man ska vara fossilfria och lägga upp en tidplan och strategi för det.. Det räcker alltså inte att säga att vi ska minska utsläppen med viss procentsats om ett antal år. Siktet måste ställas längre bort.

Planetnytta är vårt begrepp för att beskriva att det finns en verklighet bortom hållbarhet och noll utsläpp.. Det handlar om att återställa och rehabilitera planeten. Det räcker då inte att vara mindre dålig. Målet är att bidra.

Seminariet syftar till att deltagarna ska sträcka ut tidsperspektiven, se att det finns mer att göra även bortom stora ambitioner. Att göra utmaningen motiverande. Vi bjuder in till en spännande resa, välkommen ombord!

Vad krävs för att klimatmål ska vara forsknings-baserade?

Under seminariet presenteras några vanliga metoder för att sätta forsknings-baserade mål. Ett viktigt första beslut handlar om när man ska bli fossilfri. Sedan behövs en plan som successivt minskar utsläppen år från år.

Innehåll i seminariet

  • Är Science Based Targets något för oss? Presentation av SBT, några av de vanligaste beräkningsmetoderna och skillnaderna dem emellan
  • Planetens begränsningar och vad som krävs enligt vetenskapens reduktionsmodeller.
  • Delmål. Var ska man sätta in stöten? Vi går speciellt igenom minskningar av indirekta utsläpp, scope 3, utsläpp från leverantörskedjan
  • Lätt att reducera utsläpp i början, men sedan kostar det på. SBT kommer att ställa krav på att gå bortom det som är lagom, på nytänkande, nya affärsmodeller, nya partnerskap och en annan intressentsyn
  • Kan vårt företag bli planetnyttigt? Att inte nöja sig med att vara mindre dålig utan att återställa och rehabilitera vår planet. I fråga om klimatet: Att binda mer koldioxid än man släpper ut. Vi beskriver steg på vägen mot planetnytta.

Medverkande

Elena Stecca, STB expert från CDP. CDP rekommenderar de företag som deltar i deras årliga redovisningar att använda sig av SBT. Salla medverkar per länk från Helsingfors.

Från U&We: Håkan Emilsson, Katrin Dahlgren, Göran Wiklund


Anmäl dig via formuläret:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande (frivilligt)