Planeten, den enda vi har, är ett system satt under press…

Vi menar att samarbete krävs för att skapa företag och organisationer som inte bara minskar sin belastning på miljö och sociala system, utan som medverkar till att återställa och utveckla de ekologiska system som är livsuppehållande förutsättningar för mänsklighetens existens.

Vi menar att kunskap är en produkt av både fakta och värderingar. Tillsammans med en vision för vart man vill komma har man grundförutsättningarna – karta, kompass och destination – för att navigera sig fram i hållbarhetsarbetet.

Vi menar också att fakta är ett rörligt mål. Vetenskapens sanningar förändras över tid och i väntan på det definitiva svaret kan det plötsligt vara för sent att agera. Därför är det viktigt att våga handla med utgångspunkt i här och nu, med en tydlig vision som drar en mot framtiden. Detta i ständigt växelspel med en justering av verktyg och åtgärder i takt med att fakta och kunskap utvecklas.