Bortom lagom

Vi står för en syn på hållbarhet och affärer som går bortom lagom. Planeten är satt under press och kräver mod att agera även i ett osäkert kunskapsläge. Kunskap och kompetens som krävs bygger vi i samarbete med våra kunder i en strävan att bidra till organisationer som själva är kompetenta i arbetet för hållbarhet. Några av våra vägledande principer är:

  • Planetnytta
  • Capitalism 4.0 och Catalyst for Good Business
  • Kunskap = fakta + värderingar
  • Samarbete
  • Kvalitet
  • Kunskapsöverföring