Att leva som vi lär

Att sopa rent framför egen dörr och leva som vi lär är grundläggande för vår trovärdighet. Vårt eget hållbarhetsarbete styr vi genom vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001.

I konkreta termer arbetar vi bl.a. med att minska vår resursförbrukning, både inom och utom kontorets väggar, genom effektiviseringar och att sluta kretsloppen. Det sker genom energisnål teknisk utrustning, minimering av utskrifter och resor, distanslösningar för möten och arbete, materialåtervinning, återbruk av utrustning, köksavfall samlas in och hämtas av staden för att rötas till biogas m.m.

Vi arbetar med att ständigt välja leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant i hållbarhetsarbetet och när det är möjligt är miljömärkta. Kaffe, mjölk och frukt är KRAV-märkta och om möjligt rättvisemärkta. Vår el är vindbaserad. För lokala tjänsteresor prioriteras cykel eller kollektivtrafik, miljötaxi när vi har riktigt bråttom, och nationellt väljer vi tåget. Flyg undviker vi om det är möjligt. I vårt nya kontor har vi LED-lampor, har återvunna kontorsmöbler och har engagerat lokal snickare för möbeltillverkning.

Under 2014 belönades vi med första pris i Green Tenant Award för vårt miljöarbete på kontoret.

De utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till kompenserar vi genom trädplantering, vilket förbättrar miljön och har en positiv social och ekonomisk effekt för de småbönder i Afrika och Sydamerika som vi samarbetar med.

Företagets likviditet är placerad hos Ekobanken. På så vis kommer den till nytta genom bankens utlåning till sociala och miljöinriktade initiativ.

Vår mest betydande påverkan på planetens hållbarhet sker indirekt genom arbetet med våra kunder. Vi följer upp våra kundprojekt, bland annat ur ett hållbarhetsperspektiv, genom en utvärderingsmall som inbegriper ett planetindex.

Kvalitets- och hållbarhetspolicy finns på den klickbara länken.

Vårt senaste klimatbokslut finns som pdf på den klickbara länken. Klimatbokslutet gör vi i beräkningsverktyget Our Impacts sedan 2011.