Cecilia Näsman

Drivkraft:

Jag drivs av att få utveckla sambandet mellan social, miljömässig och finansiell avkastning. Få visa att vinst inte bara är att maximera siffran på sista raden i årsredovisningen i ett framgångsrikt företag – vinst är att bidra till ett minskat klimathot, minskat utanförskap både nationellt och internationellt, och leverera överskott i verksamheten med en hållbar affärsmodell.

Kunder:

Ekobanken

Uppdrag och bakgrund:

Jag arbetar främst med social och finansiell hållbarhet. Under många år i den internationella finansindustrin har jag förflyttat mig från affärsbank till utvecklingsfinans, från fokus på ekonomiska resultat till social avkastning. Mina uppdrag innefattar ofta investeringskriterier, due diligence, social mätning och utvärdering och/eller frågor som berör handel och produktion i låginkomstländer.

Jag är civilekonom från Uppsala universitet, och har genom arbete i internationella organisationer kunnat komplettera det med handel och mikrofinans. Mitt engagemang för rättvise- och hållbarhetsfrågor har lett mig till styrelsearbete i Ekobanken, Mikrofonden och Fair Action. Finns det tid över åker jag skidor, passionerat.