Företagets påverkan på miljön

Lever ni på för stor fot? Företag och andra verksamheter har en påverkan på omvärlden genom bl.a. utsläpp och resursuttag, och är beroende av en rad ekosystemtjänster som ofta tas för givna. Vilket fotavtryck en verksamhet har kan analyseras på en mer övergripande nivå, som i en Kamelanalys, eller utifrån mer specifika delområden eller delperspektiv. Förutom att skapa kunskap om påverkan på planetens olika livsuppehållande system, kan sådana analyser användas som verktyg för riskhantering och värdering vad avser tillgång på kritiska resurser för verksamheten.

U&We arbetar med flera verktyg för att belysa fotavtryck: ekosystem och biologisk mångfald, klimatanalys, livscykelanalyser, ekokvitton, toxic footprint m.m.

Kontaktperson: Katrin, Ellinor & Jens