Ekosystemtjänster & biologisk mångfald

Ekosystemtjänster är funktioner som naturen ger men som vi sällan reflekterar över. De reglerar temperaturen i våra städer; tillgodoser behov av virke, frukt och rent vatten; och bidrar till positiva hälsoeffekter. Vi är alla beroende av ekosystemtjänster oberoende av om vi bor i städer eller på landsbygden, och vare sig vi är medvetna om dem eller inte.

U&We arbetar på olika sätt med att hjälpa företag och organisationer att identifiera och utveckla strategier för att arbeta med ekosystemtjänster.

Saltå Kvarn ville göra det lätt för sina leverantörer att stödja ekosystemtjänster. Genom att utveckla en verktygslåda med åtgärder för att främja biologisk mångfald, arbeta med klimatfrågor och motverka övergödning har Saltå Kvarn skapat ett ekonomiskt och ekologiskt incitamentsystem för sina leverantörer.

Saltå Kvarns verktygslåda

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag som har specialiserat sig på spannmålsprodukter och säljer bland annat müsli, mjöl, flingor, pasta och bröd. All mat som produceras på Saltå kvarn är ekologisk, men man ville ta ytterligare steg mot hållbarhet genom att utveckla en verktygslåda för sina leverantörer. Resultatet blev en verktygslåda med 133 åtgärder med fokus på bl.a. biologisk mångfald. Genom ett poängsystem med fem olika nivåer, där olika åtgärder ger olika många poäng, skapas ett ekonomiskt incitament för producenterna i form av högre pris för det som producerats. Metoden har inspirerats av grönytefaktorn men anpassats för matproducenter och Saltå Kvarn.

Grönytefaktorn och Saltå Kvarns verktygslåda är två exempel på hur U&We hjälpt företag och organisationer att bredda sin hållbarhetsstrategi för att även integrera ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Olika företag i olika branscher behöver ett anpassat arbetssätt för att hantera de här frågorna. Om du vill veta mer om hur U&We kan hjälpa ditt företag eller organisation i det här arbetet är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson: Peter, Katrin, Håkan