En källa till ovärderlig information

Begreppet livscykelanalys kan verka både svårt och komplicerat. Samtidigt kan det vara en mycket viktig källa till ovärderlig information som gör att ett företag eller organisation fokuserar på rätt saker och tar kloka beslut.

Vi arbetar med SimaPro som är ett kraftfullt verktyg för beräkningar av komplexa produktsystem och djuplodande jämförelser av livscykler med dokumentering som följer ISO14000 standarden. Att tolka resultaten och veta hur man kan använda dem på bästa sätt i sin verksamhet är den troligen viktigaste delen av en livscykelanalys. Och det är det som är vår verkliga expertis.

Kontaktperson: Katrin, Peter, Jens, Håkan & Johan