Benchmarking Miljö & Affärer

Att lyfta blicken

Att veta hur man ligger till, vad andra gör och vad de som anses bäst står för, ger en grund för egna beslut. Att titta specifikt på sina närmaste konkurrenter är en självklarhet men ofta kan det löna sig att se sig lite vidare omkring. Hur ser det ut i vår bransch utanför Sverige? Vad gör de som ligger absolut längst fram? Vilka misslyckade exempel kan man dra lärdom av.

Vi har kunskap från hållbarhetsarbete i en mängd branscher och från olika länder. Och, vi har erfarenhet från många projekt där benchmarking har varit en viktig komponent i arbetet att skapa goda och lönsamma affärer.

Kontaktperson: Jens