CDP

En global standard för klimatrapportering

CDP är en global standard för klimatrapportering. En koalition av 475 finansiella institutioner i världen som förvaltar drygt 450 000 miljoner kronor, till stor del i aktier. CDP har ett nordiskt sekretariat sedan hösten 2006, U&We deltog i etableringen av CDP som riktar sig till 500 börsföretag världen över. Idag assisterar vi ett flertal svenska börsföretag med CDP-processen, till exempel göra utsläppsberäkningar, analysera hur företag kan nå bättre poäng i rankningen eller medverka med att skriva texter till rapporteringen. Exempel på kunder är Industrivärden, Securitas, Meda, Husqvarna och JM.

Redovisning till verksamhetens fördel?

Ska vi redovisa eller inte? Kommer vi att få tillräckligt höga poäng så att det gynnar oss? Om ditt företag överväger att börja rapportera till CDP kan U&We erbjuda att på basis av företagets situation lämna en rekommendation om att redovisa eller avvakta för att först komma lite längre i klimatarbetet.
Väljer ni att avvakta har vi fler tjänster som t.ex. Klimatanalys och Our Impacts som kan vara en bra start för att komma igång med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Kontaktperson: Göran, Ellinor & Håkan