Resilensanalys

Resiliens handlar om förmågan hos olika system att hantera förändring och kunna utvecklas och förnyas. I en tid av kris är det fundamentalt för organisationer att förvalta sin mark, vatten och arbeta med sina intressenter för att bygga resiliens. Men resiliens mot vad? Det är ett av stegen vi går igenom med er i resiliensanalys.

Vi kan hjälpa dig som organisation att analysera drivkrafter och tillstånd som riskerar att plötsligt minska förutsättningarna för din kommun att upprätthålla era medborgares välbefinnande eller din organisations förmåga att leverera värde till dina intressenter. Det kan vara ett sätt att komplettera ert arbete med krishantering och ett sätt att fördjupa ert hållbarhetsarbete.

Resiliensanalys är ett verktyg som forskare på Stockholm Resilience Centre har varit med att utveckla. Eskilstuna kommun är den första kommunen i Sverige som har använt resiliensanalys. Vi använder resiliensanalys för att hjälpa Brasilia förstå dynamiken bakom deras dricksvattentillgång, och bygga strategier för att förebygga risker kopplade till vatten. Vi är intresserade av att hjälpa fler aktörer att kartlägga sina risker och möjligheter kopplade till beroendet av naturen.

Kontakt: Peter, Adalberto & Håkan

Bildkälla: Resiliensanalys är tvärvetenskapligt och koppar ihop arbetet med krishantering och hållbar utveckling. Källa: Sellberg, Wilkinson & Peterson (2015) Resilience assessment: a useful approach to navigate urban sustainability challenges.