tjanster_analyser_ekosystemtjanster_klimatanalys zero

Att minska ditt företags klimatpåverkan

En klimatanalys som kartlägger verksamhetens klimatpåverkan och ger en användbar bild av utsläppen. Klimatanalysen är första delen i vår tjänst ZeroMission som oftast består av en klimatanalys, en strategi och plan för minskade utsläpp samt högkvalitativ klimatkompensation.

Tjänsten, som funnits sedan 2006, var tidigt ute med att både erbjuda kompensationsprojekt som motverkar avskogning och som bidrar till att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi. Läs mer om ZeroMission.

U&We är särskilt stolta över att vara representant för en stor portfölj Plan Vivo-projekt där klimatkompensation levereras i samarbete med småbrukare och ger stora mervärden utöver klimatnytta i form av fattigdomsbekämpning och ökad biologisk mångfald. Information om hur Plan Vivo fungerar finns här.

Vill ni läsa mer frågor och svar om klimatnyttan med klimatkompensation med trädplantering och skogsjordbruk klicka här.

Kontaktperson: CarlJohannaJenny & Claire