Ett program för hållbar affärsutveckling

Under 2010 och 2011 genomförde vi ett program i hållbar affärsutveckling för små- och medelstora företag som alla hade en miljötjänst eller en miljöprodukt och ville växla upp sina gröna affärer!

Vi välkomnar nu fler företagare att delta i ett liknande program, enskilt eller i grupp. Programmet vänder sig fortsättningsvis både till entreprenörer som redan är miljö- och hållbarhetsmedvetna och till dem som är nyfikna på att ligga i framkant. Målsättningen är att få fram fler hållbara företag med god utväxling i sina affärer.

Grönsamma affärer omfattar totalt 20 timmar och sker i sin grundutformning i grupp vid fem tillfällen, men kan också anpassas efter företagets önskemål. Upplägget beskrivs i korthet nedan:

  • Tillfälle 1) En introduktion till hållbar affärsutveckling. Presentation av deltagande företagare, förväntningar samt genomförande av en behovsanalys.
  • Tillfälle 2) Strategier för en hållbar affärsutveckling. Vilka ambitioner och vilken roll deltagande företagare vill ha lägger grunden för framtagandet av en handlingsplan.
  • Tillfälle 3) Goda exempel bortom lagom. Vi inspireras av andra och av varandra för att växa med gröna förtecken.
  • Tillfälle 4) Kommunikation och marknadsföring. Hur når man ut med sitt miljö- och hållbarhetsbudskap? Vad får man säga egentligen och med vem vill jag föra en dialog?
  • Tillfälle 5) Avslutning, erfarenhetsutbyte och nästa steg. Hur går du vidare?

Tidigare företagare som deltagit i programmet bildar ett löst sammansatt nätverk, som ger värdefulla kontakter.

Kontaktperson: Ellinor