En personlig coach som stöd i förändringsarbetet

Personer som ska driva miljö-, CSR-, klimat- och hållbarhetsfrågor står ofta inför en stor utmaning när de ska genomföra förändringar, skapa nytänkande och motivation.

Hållbarhetscoachning innebär att ha en personlig coach som stöd och samtalspartner för att pröva idéer mot, arbeta med personliga och organisatoriska mål, hantera dilemman, se möjligheter, förändra företagskultur och invanda mönster, få till nytänkande, liksom att utveckla personliga strategier för att lyckas i sin roll. Och inte minst lära mer om sig själv.

I hållbarhetscoachningen ingår att reflektera över de egna erfarenheterna av förändringsarbete, se sina mönster, lära av detta och få feedback. Allt för att öka den personliga effektiviteten.

Coachningen är verksamhetsnära och praktisk. Våra coacher har en omfattande erfarenhet av hållbarhetsarbete i olika former och i olika branscher och hög kompetens vad gäller att hålla samtal.

Kontaktperson: Göran, Ellinor, Johan & Jens