Planetnyttig stadsutveckling

Städer är fantastiska. Ett myller av människor som samlas på en plats för att leva och göra nytta tillsammans. Mer än 50 procent av jordens befolkning bor i städer, och andelen växer snabbt. Men vi är fortfarande helt beroende av naturen runtomkring oss. Naturen ger oss mat, rent vatten, nytt syre och lagom temperatur. Om vi ska kunna fortsätta bo i städer, och må bra, så behövs naturen där också.

U&We har tillsammans med Stockholm stad, Stockholm Resilience Centre, White, NCC och ett antal andra aktörer varit med i forskningsprojektet C/O City med syftet att skapa konkreta lösningar och verktyg för att använda ekosystemtjänster i stadsutvecklingen för att maximera samhällsnyttan.

U&We vill fortsätta arbeta med företag och kommuner för att på olika sätt arbeta med ekosystemtjänster. Vi kan hjälpa er inom följande områden:

Kontaktperson: PeterHåkanJohanMaria, Julia & Adalberto