Visa på nyttan av gröna lösningar i staden

Hur mycket dagvatten hanterar en park? Hur mycket sänker en stadsnära skog bullernivåerna? Hur mycket luft renar ett grönt tak? Det är frågor som vi kan besvara. Vi kan hjälpa byggherrar, arkitekter, planerare och politiker att visa på nyttan som gröna lösningar ger. Vi kan även hjälpa er hitta sätt att representera nyttan i monetära termer. Gröna lösningar vi arbetat med är exempelvis gröna väggar och tak.

Kontakt: PeterJohan & Håkan