Ett stöd i mätning och redovisning

Rapporteringen till CDP är viktig i kommunikationen med intressenter och för utvecklingen av det interna klimatarbetet. U&We har hjälpt börsföretag att redovisa sedan CDP Nordic startade. Vi vet vad som krävs för att leverera en bra redovisning. Vi hjälper ditt företag att få en poäng som verkligen återspeglar ert hållbarhetsarbete. CDP-rapporteringen kan avse klimat, skog, vatten eller leverantörskedjor.

Våra tjänster

Om ditt företag har bestämt sig för att rapportera till CDP kan U&We erbjuda följande tjänster:

  • Verktyg för insamling av data & analys (Our Impacts)
  • Genomgång av datainsamlingsprocessen

Till företag som har erfarenhet av att rapportera till CDP kan vi erbjuda uppföljning av svaren. Med en CDP-optimering hjälper vi företag att identifiera förbättringspotentialen inför följande år, vilket brukar resultera i en högre poäng i CDP-rankningen. Under rapporteringsprocessen kan det vara bra att ha någon att bolla idéer med. Vi kan skriva förslag på svar efter att ha gjort intervjuer och tagit del av relevanta interna dokument. Vi kan även erbjuda att kvalitetskontrollera rapporteringen innan den skickas in till CDP. Vi erbjuder:

  • CDP-optimering
  • Risker & möjligheter – en workshop
  • Förslag på rapport
  • Rådgivning i rapporteringsprocessen
  • Kvalitetskontroll

Kontaktperson: Håkan, Ellinor & Göran