Beyond the line - Nytänkande, inspiration och värdefulla verktyg

Workshops som bygger på filmen Beyond the Line och som handlar om att förflytta sig just ”bortom lagom” för att använda verksamhetens utmaningar som ett kraftfullt verktyg för att skapa nytänkande och affärsmöjligheter. Beyond the line vill skapa medvetenhet, motivation och inspiration för nyckelmedarbetare i verksamheten.

Tillsammans utforskar vi också och ser hur verksamheten kan förbättra relationen med aktieägare och stärka positionen på marknaden. Kursen ger dig också verktyg för att direkt kunna ta nästa steg framåt. Allt för att bli en framgångsrik spelare och en del av omställningen mot en hållbar ekonomi.

En Workshop består av fyra delar:

  • Klimatförändring och ekosystem, den vetenskapliga bakgrunden
  • Företagsrisker och möjligheter, identifiering av verksamhetens utmaningar och möjligheter
  • Framgångshistorier, inspiration från företag som kommit en bit på vägen förbi ”beyond the line”

Kontaktperson: Göran

Länk till filmen Beyond the Line finner du här. Du kan också beställa ditt eget exemplar via någon av våra kontaktpersoner.